Archipel 22 - 62, 8224 GN LELYSTAD |  +31(0)6 5585 59 89

Coaching & Consultancy

Voor professioneel advies

Uw partner voor (interim) management in al zijn facetten...

Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de organisatiedoelstellingen in de gegeven context. Om deze doelstellingen te bereiken zijn van belang: bepaling van de strategie, financieel beheer, een flexibele maar geleide organisatie, marketing en innovatie.

Specialisatie van BeVe Consult is, met inachtneming van bovenstaande, het verrichten van interim management en dan vooral op het terrein van Facilitair,  inclusief beleidsadvisering, coaching en training.

Facilitair management is vanuit deze visie een organisatorische benaderingswijze, waarbij de behoefte aan ondersteuning binnen een organisatie wordt samengebundeld tot één samenhangend geheel.

Centraal daarbij staan:

  • Integrale benadering.

  • De klant, zowel extern (burgers, (overheids)instellingen, bedrijven, etc.,) als intern.

  • Nut en doelmatigheid.

  • Kostenbeheersing, bestaande uit kosten/baten management.

Facilitair Management wordt door BeVe Consult gezien als een verplichting om in goed overleg met haar klanten een kwalitatief en kwantitatief service aanbod op maat te leveren en de uitvoering daarvan te garanderen zodat klanten geen redenen hebben hun ondersteuningsbehoeften uit te besteden, anders dan bij de eigen facilitaire afdeling.

De missie van zo’n afdeling moet dan zijn om tot volle tevredenheid van klanten en gebruikers kwalitatief hoogstaande, hedendaagse en klantgerichte procesondersteuning van de primaire taken aan te bieden.

De strategie daarbij is om binnen de gemaakte afspraken op alle onderdelen concurrerend te zijn met marktpartijen. Daarbij dient de facilitaire afdeling een gelijkwaardige positie in te nemen ten opzichte van de overige afdelingen.

De doelstelling is het optimaal verzorgen van de huisvesting en huishouding van het bedrijf waartoe deze afdeling behoort door:

  • De klanten een duidelijk inzicht te geven in de te verstrekken producten, de leveringsvoorwaarden en de kosten;

  • In goed overleg met de klanten het productenpakket regelmatig kritisch te evalueren en benodigde wijzigingen en/of aanvullingen voortvarend te realiseren;

  • Met de klant op strategische wijze afspraken te maken, op tactische wijze te adviseren en op operationeel niveau zijn/haar wensen conform afspraak en binnen gestelde grenzen te realiseren.

Daar waar mogelijk zullen medewerkers flexibel en multifunctioneel inzetbaar zijn. Uitgangspunt is dat er bedrijfsmatig, doelmatig en doelgericht gewerkt wordt. De afdeling Facilitair moet een organisatorische eenheid zijn waar de klant graag zaken mee doet en de medewerkers er trots op zijn om voor deze afdeling te mogen werken. 

Coaching

Professioneel advies 

Oplossingen op maat 

"Het bieden van dienstverlening op maat voor bestuur, directie en primair proces, met niet meer inzet van mensen en middelen dan nodig, waar mogelijk marktconform of beter"

Bert Veenstra, Consultant.